Değerlerimiz

  • İNSAN ODAKLILIK
  • BİRLİK
  • ŞEFFAFLIK
  • YENİLİKÇİLİK
  • SORUMLULUK
  • YARATICILIK

AKMAZSAN şirketleri kuruluşundan beri tüm faaliyetlerinde insan odaklılık, birlik, şeffaflık, yenilikçilik, sorumluluk ve yaratıcılık değerlerini esas almaktadır. Bu değerler grup şirketlerinde alınan her türlü karara rehberlik etmekte, tüm iş yapış süreçleri bu değerler doğrultusunda yürütülmektedir.