AKMAZSAN, sürekli gelişimi ilke edinerek faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncü olmayı ve geleceği kurgulamayı görev bilmektedir. Kişisel ve mesleki yetkinlikleri ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarıyı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlemekte, eğitimlerin niteliklerine göre, şirket dışındaki uzman kaynaklardan eğitim olanakları sağlamaktadır.

En değerli yatırımımız; çalışanlarımızdır!

AKMAZSAN, faaliyet gösterdiği sektörlere özel eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile çalışanlarına farklı alternatifler sunmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı

Toplam kalite sürecinin bir parçası olarak AKMAZSAN’ın gelecek planları doğrultusunda yöneticiler yetiştirmeye yönelik, yönetici geliştirme programları yürütülmektedir.

Çalışan Gelişim Programı

Çalışanların görevlerini hem en verimli şekilde yapabilmeleri hem de keyif alarak çalışabilmeleri için sürekli öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri iş ortamları yaratmak AKMAZSAN’ın temel insan kaynakları hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede yurt içi eğitimlerle iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve mevcut performansların artırılması hedeflenmektedir.