İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

AKMAZSAN’da insan faktörü, başarıyı oluşturan temel öğelerden biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların işe alınması sağlanmaktadır.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan AKMAZSAN’da insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

Nitelikli İş Gücünü Şirkete Kazandırma

İnsan kaynakları yönetimi,

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Şirketi geleceğe taşıyacak, temel değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek insan kaynaklarının ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve AKMAZSAN’ın bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması insan kaynaklarının önceliğidir.

Toplam Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Nitelikli iş gücünü AKMAZSAN’a çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek insan kaynaklarının amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak insan kaynaklarının hedefidir.